Pristup informacijama

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Centar za kulturu Sigmund Romberg Belišće ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) podnošenjem zahtjeva Centru za kulturu Sigmund Romberg Belišće popunjavanjem propisanog obrasca:
na adresu:
Centar za kulturu Sigmund Romberg
Kralja Tomislava 194
31551 Belišće
 putem elektronske pošte:
ravnateljica@cks-romberg.hr

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Centar za kulturu Sigmund Romberg ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje propisuje povjerenik za informiranje. Za sva pitanja o našim pravilima o privatnosti te uvjetima korištenja kontaktirajte ravnateljica@cks-romberg.hr

O ponovnoj uporabi informacija, detalje potražite OVDJE.

Službenica za informiranje Centra za kulturu Sigmund Romberg:
Tea Glavica, mag.prim.educ.
Tel. 031/533-274
Fax. 031/533-274
E-mail: ravnateljica@cks-romberg.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Kriterij za određivanje visine naknade (NN 12/14)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

DOKUMENTI

2024. godina

Izmjena Pravilnika o plaćama CK Sigmund Romberg
Bilješke uz Financijski izvještaj za 2023. g.
Financijski izvještaj CK Sigmund Romberg za 2023. g.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. g.

2023. godina

Plan rada CK Sigmund Romberg za 2024. g.
Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti, 2023. g.
Izvještaj o radu CK Sigmund Romberg za 2022. g.
Bilješke uz Financijski izvještaj za 2022. godinu
Financijski izvještaj CK Sigmund Romberg za 2022. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. g. (pdf)

2022. godina

Plan rada CK Sigmund Romberg za 2023.
Financijski izvještaj CK Sigmund Romberg za 2021. godinu (1)
Financijski izvještaj CK Sigmund Romberg za 2021. godinu (2)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu (pdf)

2021. godina

Financijski izvještaj CK Sigmund Romberg za 2020. godinu
Izvršenje Financijskog plana CK Sigmund Romberg za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu (pdf)

2020. godina

Izvještaj o radu za 2019.
Financijsko izvješće CK Sigmund Romberg za 2019. godinu
Izvršenje Financijskog plana CK Sigmund Romberg za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu (pdf)

2019. godina

Plan rada CK Sigmund Romberg za 2020.
Financijski plan CK Sigmund Romberg za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.
2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Izvršenje proračuna za 2018. godinu
Izvještaj o radu za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu (pdf)

2018. godina

Plan rada CK Sigmund Romberg za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. s projekcijama na 2020. i 2021.
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Izvršenje proračuna za 2017. godinu
Izvještaj o radu za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (csv)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (pdf)

2017. godina

Financijski plan CK Sigmund Romberg za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
Plan rada CK Sigmund Romberg za 2018.
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika III
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika II
Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika
Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada II
Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta CK Sigmund Romberg
Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Izvještaj o radu u 2016.
Financijski izvještaj za 2016.

2016. godina

 Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama
Plan rada 2017.
CK SR – izvještaj o radu u 2015.
Financijski izvještaj za 2015.

2015. godina

Plan aktivnosti za 2016.
Izmjena Odluke o osnivanju
Izmjena Statuta CK Sigmund Romberg
Izvještaj o radu u 2014.

2014. godina

Plan rada za 2014.
CK Sigmund Romberg – plan rada
Javni natječaj za izbor ravnatelja
Pravilnik o plaćama i drugim primanjima
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Statut Centra za kulturu Sigmund Romberg
Izmjena Odluke o osnivanju javne ustanove za GV

2013. godina

Odluka Gradskog vijeća za osnivanje ustanove

Skip to content