Izjava o pristupačnosti

Centar za kulturu Sigmund Romberg obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. (dalje u tekstu: Zakon), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Mrežne stranice i aplikacije trebaju biti izrađene tako da su dizajn, funkcionalnost i sam sadržaj pristupačni svim korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom u mjeri u kojoj to tehnologija kojom je kreirano omogućuje.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službene mrežne stranice Centra za kulturu Sigmund Romberg, https://cks-romberg.hr.

Stupanj usklađenosti

Ažuriranjem postojeće mrežne stranice Centra za kulturu Sigmund Romberg, https://cks-romberg.hr, u svrhu provedbe Zakona, uskladit će se većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom, prema četirima općim zahtjevima za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. Sadašnje rješenje, proširivanjem tih elemenata, ostavlja nepromijenjenom udaljenost od vrha stranice.

  • Razumljivost
  • Stabilnost

U pregledniku Internet Explorer, sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, ali u drugim preglednicima sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.

Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).

Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Podizanje razine pristupačnosti

Centar za kulturu Sigmund Romberg poduzet će mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena 23. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhone8 iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Centra za kulturu Sigmund Romberg korisnici mogu kontaktirati:

  • e-poštom: ravnateljica@cks-romberg.hr
  • telefonom: +385 31 533 274
  • putem službene Facebook stranice Centra za kulturu Sigmund Romberg
  • poštom na adresu: Centar za kulturu Sigmund Romberg, Kralja Tomislava 194, 31551 Belišće

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona br. +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Pristup informacijama

Uz osiguravanje mrežne pristupačnosti, Centar za kulturu Sigmund Romberg svima osigurava pravo na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima, o čemu je više informacija dostupno putem poveznice cks-romberg.hr/pristup-informacijama.

Skip to content